Informacja : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Informacja dla mieszkańców Gminy Popów dotycząca nowych zasad odbioru odpadów komunalnych

 Od 1 lipca 2013r. Gmina z mocy ustany przejmuje zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

W związku z tym Urząd Gminy Popów przekaże gospodarstwom domowym druk  „DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW”, którą po wypełnieniu i podpisaniu należy zwrócić do Urzędu Gminy – pokój nr 12 w terminie do 31 marca 2013r. lub Sołtysowi przy zapłacie I raty podatku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popów powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00