Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

 

BUDOWA SYSTEMU E-USŁUG DLA MIESZKAŃCOW GMINY POPÓW

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmuje stworzenie internetowej platformy pozwalającej realizować obowiązki Gminy względem jej mieszkańców w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w formie e-usług. Zrealizowanie projektu ma w istotny sposób zwiększyć możliwość dostępu do świadczonych przez Urząd usług oraz podnieść komfort z ich korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Popów.

Planowane rozwiązania oparte są na Internetowym Biurze Obsługi Klientów (IBOK), przesyłaniu informacji za pośrednictwem Internetu, telefonów i zdalnego odczytu wodomierzy drogą radiową.

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do e-usług oferowanych przez Gminę Popów dla jej obywateli i przedsiębiorców.

Założenia projektu:

Finansowanie i realizacja projektu:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Wartość projektu: 972 403,00 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 826 542,55 zł

Realizacja projektu została zaplanowana na lata: 2016 – 2017

 

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00