STAWKI OPŁAT : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w związku z uchwałą Rady Gminy Popów Nr 118/XXI/2016 r. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Popów zawiadamia, że od dnia 1 lipca 2016 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

7,60 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;

15,20 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny;

 

Zawady dnia , 11.07.2016r.

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00