Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać po okazaniu dowodu wpłaty za bieżący kwartał, następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:

a) szkło,
b) papier i tektura,
c) tworzywa sztuczne,
d) metal,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) przeterminowane leki i chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony,
m) tekstylia.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdy piątek roboczy w godzinach od 800 do 1400.

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00