Historia Gminy Popów : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Wsie i nasza gmina w XIX wieku (na podstawie Słownika Geograficznego wyd.1880 rok)

Popów – folwark i kolonia nad rzeką Liswartą, powiat częstochowski, gmina Popów, parafia Wąsosz, odległość 27 włók na północ od Częstochowy, przy drodze do Działoszyna – ma kaplice publiczną, drewnianą, szkołę początkową. Kolonia 118 domów, 815 mieszkańców, 2350 mórg ziemi włościańskiej – folwark 6 domów 35 mieszkańców, 415 mórg dworskich – 2 osady leśne rządowe 2 domy, 7 mieszkańców, 1191 mórg lasu, 30 mórg roli. W 1827 roku były 52 domy 337 mieszkańców. Popów stanowił uposażenie klasztoru kanoników laterańskich w Krzepicach przez Hinczę z Rogowa w XIV wieku. Według regulaminu pobor powiatu wieluńskiego z roku 1532-1533 wieś Popów w parafii Wąsosze należała do klasztoru krzepickiego, miaławraz z osadnikami na łanach sołtysich 24 osad, karczmę i 7 łanów. Ostatecznie Popów wchodził w 1838 roku w skład dóbr rządowych Iwanowice.

Popów gmina należy do sądu gminnego okręgu III w Kłobucku, starostwo powiatowe Działoszyn, ma 14848 mórg i 3293 mieszkańców to jest 1560 mężczyzn, 1733 kobiety w tem 3155 katolików, 68 izraelitów (1880 rok)

 Rembielice Królewskie (Rębielice Królewskie); w XVI w Rambyelicze – kolonia i folwark powiat częstochowski, gmina Popów, parafia Kłobucko, mają szkołę początkową ogólną, 132 domy 1021 mieszkańców – w osadzie karczma i osada leśna 6 domów 40 mieszkańców. W 1827 roku były 62 domy 407 mieszkańców. Kolonialne włości mają obecnie 4800 mórg ziemi (2126 ornych), osada karczmarska i folwark rządcy 640 mórg, osada leśna 314 mórg (14 mórg roli). W XV wieku Rembielice miały 2 wolne sołtysie łany, z których dziesięcinę pieniężną płacono klasztorowi kłobuckiemu a snopową biskupowi krakowskiemu. W 1581 roku Rembielice, własność zamku krzepickiego miały 16 półłanków kmiecich 1 sołtysi 3 zagrodowe bez roli 2 półłanki karczmarskie.

Rembielice (część rządowa) należały do uposażenia kanoników laterańskich w Krzepicach, osadzonych tu przez Kazimierza Wielkiego w 1357 roku. Zabrane przez rząd pruski w 1800 roku, wchodziły następnie w skład ekonomii Iwanowice. Istniał tu rozległy zwierzyniec, którego ogrodzenie złożone z 5017 przęseł, otrzymywane było przez obowiązanych do tego osadników.

Wąsosz – w XVI w Vansosche kolonia, pustkowie i folwark nad rzeką Wartą, Ma kościół murowany, szkołę początkową, 65 domów 475 mieszkańców, 1388 morg włościańskich, 502 morgi folwarczne

Na obszarze Wąsosza powstała Nowa Wieś Wąsoska, mająca 33 domy 230 mieszkańców i 1361 mórg (582 morgi roli).

Wąsosz w roku 1827 było w ogóle 49 domów, 483 mieszkańców.

Wąsosz należał dawniej do starostwa brzeźnickiego, później do pailinów jasnogórskich, dziś prywatny.

Wieś z dawna królewska wchodziła w skład starostwa brzeźnickiego. W roku 1564 wieś królewska w województwie sieradzkim miała łanów 12 czynszowych – karczmarze mieli 1,5 łana, zdun na półłanku, młyn na Warcie, młynek na strudze Trzebce.

Dochód 101 fl 24 grosze 13 den. W roku 1568 nadana została klasztorowi częstochowskiemu w nagrodę za obronę przeciw Szwedom. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła istniał już zapewne w XIV wieku. Akta gnieźnieńskie nazywają go ,,starym” w roku 1460. Patronat należał do króla pleban miał szczupłe uposażenie – stanowiła je karczma z rolą, dająca na początku XVI w czynszu grzywnę bez dwóch groszy i jeden zagrodnik płacący fertony. Łąki kościelne nad Wartą zarosłe były krzakami. Dziesięcinę pieniężną, po 6 groszy z łanu płacili kmiecie z Wąsosza proboszczowi wieluńskiemu, swemu zaś plebanowi meszne po 3 korce żyta, tyleż owsa. Łany sołtysie dawały dziesięcinę plebanowi. Obecny kościół murowany stanął w roku 1848 kosztem parafian. W parafii 1700 dusz, dekanat częstochowski.

Zawady – osada i karczma nad rzeką Liswartą, powiat częstochowski, gmina Popów, parafia Wąsosz ma 1 dom 2 mieszkańców 3 morgi. 1827 roku 11 domów, 97 mieszkańców

Florianów (Floryanów) w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich z 1880 roku wymieniony jest jako folwark wchodzący wraz z Szyszkowem, nomenklaturą Chwałków, Wapiennikiem w skład dóbr Rembielice Szlacheckie (dziś Rębielice Szlacheckie). Należał do powiatu częstochowskiego, gminy Lipie i parafii parzymiechskiej. Floryanów ma pod koniec XIX wieku 263 morgi ziemi ornej i ogrodów, 11 mórg łąk i 8 mórg pastwisk. Znajdują się tu 2 budynki murowane i 2 wykonane z drewna.

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00