Warunki naturalne : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Niepowtarzalny charakter gmina Popów zawdzięcza swemu położeniu nad dwiema rzekami i walorom geograficzno – przyrodniczym. Piękne sosnowe lasy, bujna roślinność, specyficzny mikroklimat, spokój i cisza to atuty, które stanowią o atrakcyjności turystyczno – wypoczynkowej tego regionu dla mieszkańców Częstochowy i zurbanizowanego Górnego Śląska. to główne atuty miejscowej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej. Wszystko to sprawia, że gmina traktowana jest od wielu lat jako teren o wysokiej wartości rekreacyjnej.Ok. X-XI wieku okolice Popowa w znacznie większym stopniu niż obecnie pokrywały obszary leśne. Rosły tu przede wszystkim lasy sosnowo-dębowe z domieszką świerka i brzozy. Z informacji przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie wynika, że pierwsi osadnicy karczując lasy i zakładając osady, nadawali im nazwy związane z drzewostanem, jaki doinował na danym miejscu. I tak, dziś mamy takie miejscowości jak: Dąbrowa, Dębie, Dąbrówka – od rosnących tam niegdyś dębów; Brzózki – od brzóz; i Wrzosy – miejsce będące kiedyś polaną śródleśną porośniętą wrzosami, a zagospodarowaną przez pierwszych osadników. Zaś miejscowość Smolarze zawdzięcza swą nazwę wypalaniu w tym miejscu dużych ilości węgla drzewnego przez pierwszych osadników. Węgiel ten wypalano z drewna sosnowego pozyskiwanego z okolicznych lasów, uzyskując przy tym duże ilości smoły. Wody Rzeka Liswarta, największy z badanych dopływów Warty, prowadzi na całej swej długości wody klasy III klasy czystości według klasyfikacji ogólnej. Z badań wynika, że woda w Liswarcie jest czysta. Na terenie gminy Popów podstawowy poziom wodonośny występuje w skrasowiałych spękanych wapieniach górnej jury (malm). Wody tego poziomu stanowią doskonałe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. W 73% należą do najwyższej i wysokiej klasy jakości. Zasoby mineralne Na terenie gminy Popów występują także surowce mineralne: złoża kamienia wapiennego (Rębielice Królewskie, Wąsosz) i piasku (Więcki, Dąbrowa, Brzózki). Położenie okolic Popowa na skraju Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej sprawia, że w krajobrazie występują wapienne wzgórza i pagóry. Niestety część z nich uległa zniszczeniu na skutek dość rabunkowej eksploatacji ka-mienia wapiennego. Dziś w znacznym stopniu zaprzestano tej działalności, a spacerując w pobliżu dawnych kamieniołomów można podziwiać wspaniale ułożone warstwy wapienia, obejrzeć odciski muszli amonitów, powiększyć swoją kolekcję skał i minerałów o przepiękne okazy kryształów kalcytu.

Jeden z takich kamieniołomów znajdował się właśnie w Rębielicach Królewskich. Teren ten obfituje w zasoby naturalne w postaci kamienia wapiennego. Około roku 1910 rozpoczęto tu urobek tego surowca, który służył jako materiał budowlany, wykorzystywany przez miejscową ludność do budowy domów. Prace najpierw wykonywano ręcznie, przy użyciu kilofa i łopaty. W późniejszych latach minerałem tym zainteresowała się jedna z firm krakowskich, która wydobywała wapień i przerabiała go na kruszywo służące do budowy dróg. Zwiedzając to miejsce zwane przez miejscową ludność „Rębielską Górą”, można spotkać ruiny dawnych pieców, tzw. wapienni-ków, w których kiedyś wypalano kamień wapienny. W procesie wypalania powstawało wapno. Około 1980 r. zaprzestano tych prac. U podnóża „Rębielskiej Góry” znajduje się małe jeziorko. Można tutaj wiosną i latem zatrzymać się i posłuchać kumkania żab. W jeziorku tym żyją również ryby, chociaż jest ich coraz mniej. Latem nad wodą unoszą się kolorowe, piękne ważki i pływają pająki wodne. Wśród bujnych traw spotkać można jaszczurkę zwinkę. Uwagę przyciąga również ciekawa roślinność m.in. podbiał pospolity. Bez większego trudu można spotkać tu chronione egzemplarze np. dziewięćsiła bezłodygowego i purchawicy olbrzymiej. Obydwa gatunki są pod całkowita ochroną. Jeżeli podczas wyprawy do tego atrakcyjnego miejsca spotkamy zwinięty dziewięćsił, będzie to znak, że lepiej zrezygnować z dalszej wycieczki, ponieważ może zaskoczyć nas burza. W drzewostanie „Rębielskiej Góry” dominuje sosna zwyczajna, ale rośnie tu także modrzew i świerk. Domieszkę stanowi brzoza omszona, grab, klon zwyczajny i wiąz szypuł-kowy. Od strony południowej, tam gdzie powstało ogromne wyrobisko po kamieniołomie, można obserwować skały budujące „Rębielską Górę”. Są to głównie wapienie o różnorodnej barwie od białej po piaskową, żółtą, czerwoną i szarą. Można znaleźć tu olbrzymie kryształy kalcytu. Gdyby nie bezmyślność miejscowej ludności, która zanieczyszcza to urocze miejsce, próbując zamienić je na lokalne wysypisko śmieci, mógłby tu powstać przepiękny rezerwat przyrody. Przez Popów, Zawady, Brzózki i Nową Wieś przepływa rzeka Liswarta, która w pobliżu miejscowości Kule wpada do znacznie od niej większej Warty. Płynąc szeroką doliną, tworzy liczne zakola i wyspy. Brzegi rzeki porośnięte są głównie olszynami i topolami, niekiedy trzciną. Jest to wspaniałe miejsce dla spacerowiczów i wędkarzy. Znacznie groźniej wyglądają wody Warty w okolicy Wąsosza, która płynie tu szeroką, malowniczą pradoliną tworząc liczne rozlewiska i starorzecza. Na jednym z nich „zadomowiła się” para łabędzi, które co roku przybywają w to miejsce, aby założyć rodzinę. Groźne wody Warty, miejscami dość głębokiej tworzą na rzece niebezpieczne wiry. Również bociany upodobały sobie tę część naszej okolicy ze względu na podmokłe łąki i dostatek pożywienia. Jako ptaki brodzące mają tu odpowiednie warunki do życia i dla-tego co roku odwiedzają okolice Wąsosza. Gniazda bocianie można spotkać także na przydrożnych drzewach w Rębielicach Królewskich. Wśród zwierząt, które można zobaczyć w okolicy, do najczęściej spotykanych należą: zające, sarny, borsuki i lisy a ze zwierząt przechodnich, nie mających stałych ostoi w naszych lasach: jelenie, łosie i dziki. Z ptaków: kuropatwy, bażanty, jastrzębie, sikorki, sójki, gołębie grzywacze i skowronki oraz wspomniane już bociany (Wąsosz, Rębielice Królewskie), rzadziej łabędzie (Zawady, Wąsosz).

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00