Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 26 października 2017 roku : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

Sesja odbędzie się 26 października 2017 roku o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6.

Proponowany porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja nt. oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy Popów, Wójta Gminy i radnych za 2016 rok.
 7. Informacja z działalności Klubu Sportowego „Liswarta Popów” za 2017 roku.
 8. Informacja na temat szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 9. Informacja na temat współpracy Gminy z Bankiem Spółdzielczym w Zawadach.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Dyskusja
 12. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie gminy,

– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029

– dotacji dla Powiatu Kłobuckiego w sprawie dofinansowania kosztów pobytu

mieszkańców gminy Popów w izbach wytrzeźwień

– podatku od nieruchomości na 2018 rok

– podatku od środków transportu

– uchylenia uchwały Nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Popów

– uchylenia uchwały Nr 215 / XXXV/ 2017 Rady Gminy Popów

– uchylenia uchwały Nr 216 / XXXV/ 2017 Rady Gminy Popów

– przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr im. Jana Długosza w Popowie

– przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr im. Romualda Traugutta w Wąsoszu

– przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr im. Wł. St. Reymonta w Rębielicach Królewskich

– przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach

– rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Semper Veritas w Krzepicach na działalność Wójta Gminy Popów

17.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy .

 

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00